Salurkan Sumbangan Dana Pilihanraya Anda ke Parti Islam Se-Malaysia Kawasan Kota Tinggi

Salurkan Sumbangan Dana Pilihanraya Anda ke Parti Islam Se-Malaysia  Kawasan  Kota Tinggi
No Akaun : 01-069-01-003759-0

Pilihan Anda di PRU 13?

Ruang Aduan

E-mail Address: *
Nama Pengadu *
Nombor Telefon *
E-mail Address
Alamat Pengadu *
Aduan *
Adakah anda bersetuju untuk mendedahkan identiti anda sekiranya diperlukan? *YA
TIDAK

* RequiredBuild Contact Forms

August 10, 2009

14 Golongan Yang Dilaknat Allah

1. Golongan yang tidak percaya kepada Al-Quran.
Pada zaman Rasulullah SAW terdapat golongan yang telah mendustakan wahyu yang disampaikan oleh baginda dan menuduh bahawa Al-Quran itu ciptaan baginda. Firman Allah SWT: "Sesungguhnya Allah melaknati orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala (neraka)." (Al-Ahzab:64)

2. Orang-orang yang ingkar terhadap kebenaran hukum Al-Quran (apabila suatu hukum diturunkan, mereka menolak dan tidak bersetuju dengan hukum berkenaan).
Firman Allah SWT: "Dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka padahal sebelumnya mereka biasa memohon (kedatangan Nabi) untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah-lah ke atas orang-orang yang ingkar itu." (Al-Baqarah:89)

3. Golongan yang menyembunyikan kebenaran Al-Quran seperti yang dilakukan oleh ahli-ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani.
Firman Allah SWT: "Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkn berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al-Kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati (pula) oleh semua (makhluk) yang dapat melaknat." (Al-Baqarah:159)

4. Golongan yang memeluk Islam namun mereka tidak yakin tentang Islam, contohnya perkara berkenaan dosa, pahala, syurga, neraka dan lain-lain.
Firman Allah SWT: "Mereka itu, balasannya ialah: bahawasanya laknat Allah ditimpakan kepada mereka, (demikian pula) laknat para malaikat dan manusia seluruhnya." (Ali Imran:87)

5. Mengelirukan makna-makna perkataan dalam agama.
Firman Allah SWT: "Iaitu orang-orang Yahudi, mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Mereka berkata: "Kami mendengar", tetapi kami tidak mahu menurutinya. Dan (mereka mengatakan pula): "Dengarlah", sedang kamu sebenarnya tidak mendengar apa-apa. Dan (mereka mengatakan): "Raa'ina", dengan memutar-mutar lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan: "Kami mendengar dan menurut, dan dengarlah, dan perhatikanlah kami", tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat, akan tetapi Allah mengutuk mereka, kerana kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis." (An-Nisa':46)

6. Melanggar larangan Allah.
Firman Allah SWT: "Hai orang-orang yang telah diberi Al-Kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah Kami turunkan (Al-Quran) yang membenarkan kitab yang ada pada kamu sebelum Kami mengubah muka(mu), lalu Kami putarkan ke belakang atau Kami kutuki mereka sebagaimana Kami telah mengutuki orang-orang (yang berbuat maksiat) pada hari Sabtu dan ketetapan Allah pasti berlaku." (An-Nisa': 47)

7. Mengambil sebahagian ajaran Al-Quran.
Firman Allah SWT: "Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bahagian dari Al-Kitab? Mereka percaya kepada jibt dan taghut, dan mengatakan kepada orang-orang kafir (musyrik Makkah), bahawa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah. Sesiapa yang dikutuk Allah, nescaya kamu sekali-kali tidak akan memperoleh penolong baginya." (An-Nisa':51 - 52)

8. Munafik.
Firman Allah SWT: "Allah mengancam orang-orang munafik lelaki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka, dan Allah melaknati mereka, bagi mereka azab yang kekal." (At-Taubah:68)

9. Membunuh orang beriman/mukmin.
Firman Allah SWT: "Dan sesiapa yang membunuh seorang Mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya." (An-Nisa': 93)

10. Berdusta terhadap Allah SWT.
Firman Allah SWT: "Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat dusta terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata: "Orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Tuhan mereka." Ingatlah, kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zalim." (Hud:18)

11. Menuduh wanita mukminah melakukan zina.
Firman Allah SWT: "Sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang terpelihara kehormatannya, yang tidak terlintas memikirkan sebarang kejahatan, lagi beriman, akan dilaknat (oleh Allah) di dunia dan di akhirat dan, mereka pula akan beroleh azab seksa yang besar." (An-Nur:23)


12. Merosakkan perjanjian dan membuat kerosakan di bumi.
Firman Allah SWT: "Orang-orang yang merosakkan janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerosakan di bumi, orang-orang itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk (Jahannam)." (Ar-Ra'd:25)

13. Zalim.
Firman Allah SWT: "Sesungguhnya (agama Tauhid) ini, adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku." (Al-Mukmin:52)

14. Tidak mengambil iktibar dari ajaran Al-Quran.
Firman Allah SWT: "Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan dipekakkan telinganya dan dibutakan penglihatan mereka. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci?" (Muhammad:23 - 24)

Dipetik daripada Majalah Anis keluaran Julai 2009 oleh melukut.com